Escape game Dr. Cinks - Glābjot pasauli

Company: Mystery House

Average Rating:

5.0 / 5

3 reviews

Contacts:

Miera 82-k1-22 Rīga LV-1013 ()

(371) 255 71 775

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест 1985 - Ceļojums pagātnē

1985 - Ceļojums pagātnē

Rating: (3 reviews)

Description:

Šis būs ceļojums skaitļu, formulu un ķīmisko elementu valstībā. Vai esat gatavi atsaukt atmiņā skolas laikā iegūtās zināšanas un nonākt pie pareizā atrisinājuma? Jūs esat ķīmijas doktora Cinka laboratorijā. Dr. Cinks gatavojas uzspridzināt pasauli un sekundes jau rit. Vai spēsiet deaktivizēt sprāgstvielu un izkļūt no istabas kā varoņi? Citas iespējas vairs var nebūt…

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.